Izvēlne
Your Cart

Distances līgums

Veicot pasūtījumu SIA “Julia Rizhakova Nail Art Training Studio” interneta veikalā, talāk Uzņēmums, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līgumu un piekrīt šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Pircējs ir noslēdzis ar Uzņēmumu distances līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

1. Līguma priekšmets

1.1. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

1.2. Šis līgums nosaka Uzņēmuma un Pircēja tiesības un pienākumus, un noteikumus attiecībā uz preces apmaksu un piegādi.

2. Distances līguma spēkā stāšanās

2.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu ar interneta palīdzību un ir saņēmis no Uzņēmuma automātisko rēķina apstiprinājumu par veikto pasūtījumu uz e-pastu.

3. Prece un tas raksturojums

3.1. Uzņēmuma interneta veikala pārdošanas objekts ir nagu kosmetika un aksesuāri. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.2. Preces sortiments var mainīties regulāri, un Uzņēmums neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt.

4. Preces cena

4.1. Preču cenas interneta veikalā ir norādītas bez piegādes izmaksām un ar PVN 21% (LV40003858729). Cenas un preču piedāvājums ir aktuāls uz šo brīdi un tas var tikt mainīts bez brīdinājuma.

4.2. Samaksas kārtība tiek veikta ar priekšapmaksu, izņēmot gadījumus, kad prece tiek apmaksāta un saņemta Uzņēmuma birojā.

5. Pasūtījuma piegādes noteikumi

5.1. Pasūtījuma piegādes veidi ir tādi, kā norādīts sadaļā “Piegāde” pasūtījuma veikšanas brīdī, līdz pilnai saistību izpildei. Piegādes maksa tiks pieskaitīta atsevišķi preču vērtībai un tā ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida.

5.2. Pasūtījuma apmaksas veidi ir tādi, kādi ir norādīti sadaļā “Apmaksa” pasūtījuma veikšanas brīdī, līdz pilnai saistību izpildei.

6. Noteikumi par preces pasūtīšanu

6.1. Pasūtījumus iespējams veikt 24 stundu laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā. Pircējs var iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā gan bez iepriekšējās reģistrēšanās, gan piereģistrējoties, kas dos iespēju iepirkties ātrāk un ērtāk.

 

Lai veiktu pasūtījumu:

 1. Pircējam preču katalogā ir jāizvēlas vēlamo preci, jānorāda nepieciešamo izmēru un jānospiež pogu "Pirkt". Pircējs uzreiz, automātiski pāries uz savu grozu, kur viņam ir iespējas veikt izmaiņas – mainīt preču daudzumu vai dzēst nevajadzīgas preces. Tālāk Pircējs var izvēlēties turpināt iepirkties, vai nospiest pogu “Noformēt pasūtījumu”.
 2. Ja Pircējs ir reģistrēts klients, viņam ir nepieciešams autorizēties. Ja Pircējs ir jauns klients, tad viņam ir izvēle noformēt pasūtījumu bez reģistrācijas, vai piereģistrēties un saņemt iespēju iepirkties ātrāk un ērtāk.
 3. Ja Pircējs izvēlējās noformēt pasūtījumu bez reģistrācijas, tad viņam ir nepieciešams ierakstīt savus personīgos datus. Reģistrētiem klientiem personālā informācija saglabājas un to nevajag rakstīt no jauna.
 4. Pircējam ir nepieciešams izvēlēties pasūtījuma piegādes veidu un uzrādīt adresi.
 5. Tālāk Pircējs norāda maksājuma veidu.
 6. Beigās Pircējs pārbauda ievadīto informāciju un apstiprina pasūtījumu.
 7. Pēc veiksmīgas pasūtījuma noformēšanas, Uzņēmums automātiski uz Pircēja e-pastu nosūtīs rēķina apstiprinājumu par veikto pasūtījumu.

Gadījumā, ja nav saņemts Uzņēmuma automātiskais rēķina apstiprinājums - tas nozīmē, ka Pircējs nav līdz galam noformējis pasūtījumu, vai tika uzrādīta nepareiza e-pasta adrese.

7. Līguma izpildes laiks

7.1. Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma priekšapmaksas saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama kādu iemēslu dēļ, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju un atgriezt naudu atpakaļ Pircējam.

8. Atteikuma tiesības

8.1. Pircējiem ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas (saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 207, LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12 p.). Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota jeb izmantota (bez parfīma un citām smaržām, bez kosmētikas un cigarešu plankumiem, izrautiem diegiem utt...).
Uzņēmums neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas pircējam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai nolietojums.

 • Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci, tad viņš sedz visus ar atpakaļ piegādi saistītos izdevumus.
 • Visām, atpakaļ nosūtāmām precēm, jābūt rūpīgi iepakotām oriģinālā iepakojumā, bez valkāšanas vai bojājumu pazīmēm.
 • Sūtot preci atpakaļ Uzņēmumam, ir nepieciešams pievienot visus dokumentus, kas apliecina preču saņemšanu (rēķinu, pasta kvīti). Rēķina apakšējā daļā, kopā ar atteikuma noteikumiem, ir vieta pirkumu atgriešanas iemesla aprakstīšanai. Atteikuma gadījumā Pircējs aizpilda šos laukumus un pievieno to precei kopā ar pārējiem dokumentiem.
 • Higiēnisku iemeslu dēļ Pircējam nav tiesību 14 dienu laikā, atgriezt apakšveļu, zeķes un zeķubikses (MK noteikumi Nr.207 15.3 p.).
 • Ja Pircējs atgriež preci atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības 14 dienu laikā, nauda par notikušo piegādi netiks atmaksāta.
 • Ja visi atteikuma tiesību noteikumi tiks ievēroti, tad Uzņēmums garantē atgriezt Pircējam naudu par pasūtījumu 15 dienu laikā pēc preces atgriešanas Uzņēmuma birojā. Nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja norādīto kontu. Tāpat Pircējs var atgriezt preci, atnesot to uz Uzņēmuma biroju un saņemt atpakaļ skaidru naudu.
 • Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta stārpniecību kā sīkpaku.

8.2. Uzņēmumam ir tiesības nepieņemt atgriežamo preci, ja tā tika lietota un / vai bojāta un, ja tai nav oriģinālā iepakojuma vai tas ir būtiski bojāts. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
Ar preces lietošanas uzsākšanu Pircējs apliecina, ka prece atbilst pasūtījumam un atpakaļ pieņemšanai netiek pakļauta.

8.3. Uzņēmumam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja Pircējs pasūta preci un neapmaksā to 3 dienu laikā, ja tikai puses nav vienojušās citādi.

9. Konfidencialitāte

9.1. Personiskā informācija, ko Pircējs sniedz Uzņēmumam, netiks nodota trešajām personām bez viņa piekrišanas, vai citādi izmantota bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju. No Pircēja netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Uzņēmums var izmantot Pircēja personiskos datus, lai nodrošinātu pasūtījuma apstrādi un veiktu to izpildi, kā arī statistikas nolūkos un lai informētu Pircēju par papildus atlaidēm vai jaunām precēm un pakalpojumiem.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas brīža.

10.2. Līdzēji nav tiesīgi pilnīgi vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktos pienākumus un saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

10.3. Visi strīdi un domstarpības starp šī līguma līgumslēdzējām Pusēm, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, tiek risināti sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.